Kraków inaczej Działalność Statut Szkolenia
Strona Główna
Strona Główna
Strona Główna
Strona Główna
Strona Główna
Strona Główna
Strona Główna

PROPONOWANE TRASY TURYSTYCZNE
(cennik biletów wstępu i godziny otwarcia obiektów patrz CENNIK)


DROGA KRÓLEWSKA -- historia najsłynniejszego traktu krakowskiego.
Kolegiata św. Floriana, Plac Matejki, Barbakan i zachowany fragment murów obronnych, ulica Floriańska, Kościół Mariacki (ołtarz Wita Stwosza), Rynek Główny, ulica Grodzka, Plac Wszystkich Świętych, kościoły oo. Dominikanów i Franciszkanów, kościoły św. Piotra i Pawła (krypta ks. Piotra Skargi) oraz św. Andrzeja, zakończenie -- placyk pod Wzgórzem Wawelskim.

ŚLADAMI KRAKOWSKICH ŻAKÓW -- dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Kolegiata św. Anny (kościół akademicki), Collegium Medium (nowodworskiego), najstarszy obiekt UJ -- Collegium Maius (zwiedzamy dziedziniec i poznajemy historię UJ), ulica Jagiellońska, Collegium Kołłątaja, Collegium Minus, Collegium Novum (siedziba Rektora), ulica Gołębia, Collegium Slavisticum, na zakończenie spacer ulicą Piłsudskiego do Biblioteki Jagiellońskiej (historia i zbiory).

MIASTO PAPIEŻA POLAKA -- śladami Karola Wojtyły.
Dom, w którym mieszkał z ojcem -- ulica Tyniecka 10, Kościół św. St. Kostki na Dębnikach -- msza prymicyjna, Seminarium Duchowne ulica Podzamcze -- przygotowanie do posługi kapłańskiej, Katedra Wawelska, przejście ulica Grodzką i Bracką, Collegium Maius, Instytut Filologii Polskiej UJ, ulica Gołębia -- pierwszy rok studiów, Papieska Akademia Teologiczna (krótka historia uczelni), na zakończenie wejście na dziedziniec Pałacu Biskupów -- pomnik Jana Pawła II.

DZIEJE ŻYDÓW KRAKOWSKICH -- dzielnica Kazimierz.
Centum Oppidum Iudaeorum ulica Szeroka --Pałac Jordanów, Mykwa, Synagoga i cmentarz Remuh, Synagoga Popera, Na Górce, Synagoga Stara (zwiedzanie muzeum judaistycznego), ulica Józefa -- bożnica Wysoka, ulica Kupa -- bożnica Ajzyka, ulica Warszauera -- bożnica Kupa, ulica Miodowa -- Synagoga Tempel.

GETTO W PODGÓRZU I OBÓZ W PŁASZOWIE
Rynek Podgórski, ulica Limanowskiego, plac Bohaterów Getta (centrum żydowskiego getta, historia jego utworzenia), Apteka "Pod Orłem", przejazd na tereny byłego hitlerowskiego obozu pracy przymusowej w Płaszowie -- pomnik ofiar.

ŚREDNIOWIECZNY KRAKÓW
Część pierwsza Wprowadzenie -- tło historyczne, wyznaczniki stylów.
Plac św. Ducha - Kościół św. Krzyża, Kościół Mariacki, Kościół św. Andrzeja,
Część druga Katedra Wawelska (zewnątrz), ew. Wawel Zaginiony, Kazimierz -- Kościół Bożego Ciała, Kościół św. Katarzyny.

RENESANS W KRAKOWIE
Część pierwsza Wprowadzenie -- tło historyczne, wyznaczniki stylu.
Wzgórze Wawelskie -- zabytki epoki renesansu w Katedrze (m.in. Kaplica Zygmuntowska), Zamek Królewski -- dziedziniec, wybrane komnaty.
Część druga Rynek Główny -- wybrane kamienice.

ZABYTKI BAROKU W KRAKOWIE
Część pierwsza Wprowadzenie -- tło historyczne, wyznaczniki stylu.
Kościół św. Anny, Kościół św. Piotra i Pawła, Katedra Wawelska.
Część druga Kościół oo. Bernardynów, Kościół Misjonarzy.

SECESJA W ARCHITEKTURZE I SZTUCE
Budynek Teatru Starego, Muzeum Stanisława Wyspiańskiego, Muzeum Józefa Mehoffera, ulica Piłsudskiego -- wybrane kamienice.

SALWATOR I KOPIEC KOŚCIUSZKI
Kościół i klasztor Norbertanek, Kościół św. Salwatora, cmentarz na Salwatorze, Kopiec Kościuszki (kaplica bł. Bronisławy).

ŚWIĘTY STANISŁAW --BISKUP, MĘCZENNIK, PATRON POLSKI
Kościół Na Skałce (historia konfliktu biskupa z królem, męczeńskiej śmierci), przejście na Wzgórze Wawelskie, Katedra Wawelska -- fasada, Konfesja św. Stanisława.

SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA W ŁAGIEWNIKACH
Życie i posługa Siostry Faustyny, historia Starego Kościoła i rozbudowa Sanktuarium, obiekty konferencyjno-wystawowe.

NOWA HUTA -- SYMBOL SUKCESÓW PRL
Muzeum Historyczne Miast Krakowa -- oddział dzieje Nowej Huty: plany, budowa, przejazd Aleją Róż, zwiedzanie Kościoła Arka Pana, przejazd obok Teatru Ludowego na Plac Centralny -- założenia architektoniczne i ich realizacja, przejazd pod Kombinat (ew. wejście na teren Huty)

DZIEJE TEATRU KRAKOWSKIEGO
Teatr Słowackiego, Dom pod Krzyżem, Teatr Stary, Muzeum Teatru Starego, Teatr Ludowy Scena pod Ratuszem, Teatr Tadeusza Kantora, najsłynniejsi aktorzy, reżyserzy.

WZGÓRZE WAWELSKIE
  1. Katedra Wawelska -- wnętrze, Groby Królewskie, Dzwon Zygmunta
  2. Muzeum Katedralne
  3. Zamek Królewski -- dziedziniec, komnaty, prywatne apartamenty królewskie
  4. Skarbiec Koronny i Zbrojownia
  5. Sztuka Wschodu
  6. Ekspozycja "Wawel zaginiony"
  7. Smocza Jama (czynne od kwietnia do października)
MUZEUM NARODOWE -- GMACH GŁÓWNY (Galeria sztuki polskiej XX wieku)
Dzieła malarstwa historycznego, pejzażowego i rodzajowego (Mehoffer, Wyspiański, Boznańska, Malczewski) oraz rzeźby.

MUZEUM NARODOWE - SUKIENNICE (Galeria sztuki polskiej XIX wieku)
Dzieła malarstwa historycznego, pejzażowego i rodzajowego (Siemiradzki, Matejko, Michałowski, Grottger, Chełmoński, Podkowiński, Gierymski, Rodakowski, Gottlieb) oraz rzeźby od schyłku XVIII do końca XIX wieku.

MUZEUM NARODOWE -- ZBIORY KSIĄŻĄT CZARTORYSKICH
Malarstwo zachodnioeuropejskie (słynne dzieła Leonardo da Vinci i Rembrandta), sztuka starożytna, pamiątki Puławskie, zbrojownia, pamiątki z dziejów Polski od IV do XVIII wieku.

MUZEUM NARODOWE -- DOM JANA MATEJKI
Dom Mistrza, zwiedzamy m. in. pokój sypialny, salon, pracownię. Historia talentu malarskiego i pasji kolekcjonerskiej Matejki -- kolekcje biżuterii, strojów i butów, nakryć głowy, narzędzi tortur.

MUZEUM NARODOWE -- DOM JÓZEFA MEHOFFERA
W odtworzonych wnętrzach prezentowane są obrazy artysty, witraże, projekty sztuki dekoracyjnej, studia, pamiątki rodzinne. Do najcenniejszych obiektów należą: witraże, portrety żony, pejzaże oraz kolekcja drzeworytów japońskich z XVIII/XIX wieku. Dom przy ul. Krupniczej, z dużym jak na centrum Krakowa ogrodem, stał się miejscem spotkań artystycznych i jednym z większych prywatnych "muzeów" w Polsce.

MUZEUM NARODOWE -- MUZEUM STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO
Ekspozycja prezentuje w ujęciu chronologicznym najważniejsze tematy w twórczości artysty związane z: edukacją artysty, jego podróżami artystycznymi oraz współpracą z Matejką i Mehofferem, a także projekty wnętrz oraz sztukę użytkową. Pokazano autoportrety Wyspiańskiego i portrety przyjaciół oraz prace związane z teatrem: kostiumy, elementy scenografii, projekty, obrazy i rysunki, autorskie druki dramatów, karykatury, portrety i afisze.

MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA KRAKOWA - KRZYSZTOFORY
Dzieje i Kultura Krakowa - tradycje i legendy, historia władz miasta i Bractwa Kurkowego, sztuka złotnicza, cechy kupieckie i handel. Sale powstań narodowych -- Kościuszkowskiego, krakowskiego, styczniowego. Galeria malarstwa.

MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA KRAKOWA -- CELESTAT
Dzieje Krakowskiego Bractwa Kurkowego -- kolekcja portretów krakowskich królów kurkowych, insygniów władz Towarzystwa Strzeleckiego z najcenniejszym z nich srebrnym kurem, medali, strzeleckich trofeów, tond dokumentujących ważne wydarzenia w dziejach Bractwa.

MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA KRAKOWA -- WIEŻA RATUSZOWA
W oryginalnych wnętrzach dawnej siedziby samorządu krakowskiego prezentowane są: detale kamieniarskie, polichromie oraz fotografie autorstwa Ignacego Kriegera, Henryka Hermanowicza i Stanisława Kolowcy, prezentujące krakowski Rynek w początkach minionego stulecia.

MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA KRAKOWA -- KAMIENICA HIPOLITÓW
Wystawa "Mieszczański dom" pokazuje charakterystyczne cechy wnętrz z dawnych epok - tak właśnie mieszkali niegdyś zamożniejsi krakowianie. Zarówno typy mebli jak i obrazy, tkaniny oraz rozmaite bibeloty, a także sposób aranżacji wnętrz oddają klimat dawnych czasów, dawnych obyczajów.

MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA KRAKOWA -- APTEKA POD ORŁEM
Ekspozycja dotyczy zagłady Żydów krakowskich, roli farmaceuty krakowskiego i znaczenia Apteki "Pod Orłem" w tragicznym okresie II wojny światowej. Drugi temat - problematyka zagłady Żydów krakowskich w latach 1939-45 jest ilustrowany przy pomocy fotografii, dokumentów, planów i filmów nt. życia żydowskiego w przedwojennym Krakowie, getta i obozu koncentracyjnego w Płaszowie.

MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA KRAKOWA -- ULICA POMORSKA
Ekspozycję tworzą zdjęcia, dokumenty, afisze i plakaty propagandowe oraz różne pamiątki osobiste - przedmioty wykonane przez więźniów, broń i mundury, także obiekty związane z funkcjonowaniem getta żydowskiego w Krakowie i holocaustem narodu żydowskiego.

MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA KRAKOWA -- STARA SYNAGOGA
Najcenniejsze zabytki muzealnej kolekcji judaików. W dawnych modlitewniach męskiej i kobiecej na parterze budynku wystawione są przedmioty żydowskiej sztuki obrzędowej. Prezentowane są w trzech głównych grupach tematycznych: synagoga, święta i obrzędy doroczne oraz życie prywatne i rodzinne.

MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA KRAKOWA -- BARBAKAN

OPCJE DODATKOWE
(transport we własnym zakresie lub rezerwacja na miesiąc przed planowanym terminem)

KRAKÓW + WIELICZKA (1 lub 2 dni)
Wybrane trasy krakowskie oraz przejazd do Kopalni Soli w Wieliczce. Zwiedzanie najstarszego na ziemiach polskich przedsiębiorstwa solnego. Kilkusetletnia eksploatacja złoża soli kamiennej ukształtowała obecny układ przestrzenny wyrobisk górniczych. Poziemna Wieliczka to blisko 300 km chodników i 3 tysiące komór na głębokości 327 m. Do zwiedzania udostępniono 3,5 kilometrowy odcinek na głębokości od 64 do 135 m, gdzie możemy podziwiać podziemne jeziora, kaplice zdobione rzeźbami solnymi, oryginalne urządzenia i sprzęt, zachowane ślady prac górniczych.
Ceny biletów wstępu i godziny otwarcia na stronie http://www.kopalnia.pl/

KRAKÓW + OŚWIĘCIM
Wybrane trasy krakowskie oraz przejazd do Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Auschwitz stał się dla świata symbolem terroru, ludobójstwa i Holokaustu. Utworzony został przez hitlerowców w 1940 roku na przedmieściach miasta Oświęcimia. W ciągu następnych lat obóz został rozbudowany i składał się z trzech głównych części: Auschwitz I , Auschwitz II-Birkenau, Auschwitz III-Monowitz oraz z ponad 40 podobozów. Początkowo w obozie więzieni byli i ginęli Polacy. Później osadzono w nim również radzieckich jeńców wojennych, Cyganów oraz więźniów innych narodowości. Od 1942 roku obóz stał się miejscem największego masowego mordu w dziejach ludzkości, dokonanego na europejskich Żydach w ramach hitlerowskiego planu całkowitej zagłady tego narodu.
Ceny biletów wstępu i godziny otwarcia na stronie http://www.auschwitz-muzeum.oswiecim.pl/

KRAKÓW + ZAKOPANE
Wybrane trasy krakowskie oraz przejazd do Zakopanego. Spacer Krupówkami -- możliwość zjedzenia obiadu w karczmie góralskiej -- zakup pamiątek, wyjazd kolejką na Gubałówkę, spacer do najwyżej położonej w Polsce wsi Ząb (piękna panorama Tatr) lub powrót na Krupówki. Istnieje możliwość spaceru do Morskiego Oka lub jedną z tatrzańskich dolin np. Kościeliską, Chochołowską.
Więcej tras i kalendarz imprez na stronie http://www.zakopane.pl/

KRAKÓW + JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA
Wybrane trasy krakowskie oraz przejazd do Ojcowskiego Parku Narodowego. Spacer i zwiedzanie urokliwych średniowiecznych zamków:
Ojców - ruina zamku królewskiego XIV w., Pieskowa Skała - zamek królewski XIV w., Wielka Wieś (Biały Kościół) - pozostałości zamku rycerskiego XIV w., Korzkiew - ruina zamku rycerskiego XIV w. Można również odwiedzić jaskinie Łokietka, Ciemną, Nietoperzową.

Up
Down
Wstecz. Drukuj   
#370249
Sternadel, strony internetowe.